Alliansbesök på McDonalds

Ungdomsarbetslösheten och ungdomars arbetsmarknad är en av de frågor som engagerar både partier och väljare. Alliansen har under mandatperioden särskilt inriktat sig på att öka arbetsmarknadens funktionssätt och samtidigt sänka de ekonomiska trösklarna för ungdomar och andra grupper som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.
McDonalds är ett företag som särskilt ”sticker ut” som arbetsplats för ungdomar. På måndagen gjorde därför Alliansens riksdagsledamöter i Skaraborg studiebesök på flera olika McDonaldsrestauranger.

Tillsammans med riksdagskollegan Ulrika Carlsson (C) och Utbildningsnämndens ordförande i Skövde, Ann-Katrin Jönsson (KD) besökte jag McDonalds restaurang  i centrala Skövde på måndagen. Under två timmar fick de en bred genomgång av företagets verksamhet, med betoning på personalfrågorna, miljö- och hälsofrågor och företagets allmänna policy av ägaren Henrik Bona. Han berättade att han driver fyra restauranger, varav två i Skövde sedan den 1 januari i år.

Ulrika Carlsson (C), Ann-Katrin Jönsson (KD) och Lars Elinderson (M) tillsammans med McDonaldsföretagaren Henrik Bona
Henrik Bona beskrev ingående företagets personalpolicy, som framför allt bygger på att den lokala arbetsledningen har ett stort ansvar för verksamheten. Både jämställdhetsfrågor och miljö- och hälsoaspekter har en stor betydelse för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt, betonade Henrik Bona och underströk särskilt vikten av att anpassa arbetsorganisationen efter personalens önskemål. Bona menade samtidigt att möjligheten att erbjuda praktiktjänst och arbetsträning är ett mycket bra sätt att lösa rekryteringen av personal. McDonalds har inga svårigheter att rekrytera medarbetare, berättade han. Till hans restauranger har han över 200 sökande till de vikariat som behöver tillsättas under sommaren, berättade han.

Flexibiliteten i arbetet en är av anledningarna till att McDonalds är en så attraktiv arbetsplats för ungdomar, menade Henrik Bona, och underströk hur viktigt det är med ett bra samarbete med fackliga organisationer och myndigheter. Samtidigt ställer det särskilda krav.  För många ungdomar är jobbet på McDonalds det första jobbet, och introduktionen blir mycket av social träning:

- Som chef på McDonalds blir man lite av förälder, arbetsledare, coach och psykolog i ett, avslutade han sin information för de tre imponerade besökarna.


Skriv ut

Anmäl dig till nyhetsbrev
Namn
E-post
© Copyright 2014 Lars Elinderson | www.elinderson.moderat.se
Kontakta mig: lars.elinderson@moderat.se

Webbplatsens sidor: