Välkommen ...

 
till min kombinerade hemsida och blogg. Här finner Du aktuell information om mitt politiska arbete, debattinlägg och kommentarer, referenser till riksdagsarbetet och andra delar av mitt politiska engagemang. Under flikarna ovan finns också uppgifter om min bakgrund, utbildning och tidigare politiska uppdrag och andra erfarenheter, krönikor, rapporter och min veckokalender.
 
Om Du har synpunkter på innehållet eller av andra skäl vill höra av Dig finns mina kontaktuppgifter under fliken "Om mig".
 
 
 

lars.elinderson@moderat.se

                                                                                                  
Senaste inläggen

Årets värsta skällsord!28 Oktober 2013

Årets värsta skällsord!

Det senaste årets värsta skällsord måste vara ”riskkapitalist”. Framför allt beror det på några ideologiskt, eller i varje fall känslomässigt baserade missförstånd. Båda orden ”risk” och ”kapitalist” har en negativ laddning. Självklart får en sammansättning av två så negativt laddade ord en dubbelt negativ betydelse i mångas öron.

Läs mer

Det kom ett brev20 September 2013

Det kom ett brev

Jag har via Facebook fått ett mail från en Peter Ahlqvist. Brevet var egentligen avsett för regeringen, men några ansåg att också jag behövde läsa det.

Läs mer

Välfärdsföretagens vinster, kommunernas balanskrav och statens överskottsmål8 September 2013

Välfärdsföretagens vinster, kommunernas balanskrav och statens överskottsmål

Varje år köper staten, landsting/regioner och kommuner varor och tjänster från den privata sektorn för inte mindre än 800 miljarder (en fjärdedel av BNP). Varannan skattekrona i kommunerna går till privata leverantörer. Företagen inom skola, vård och omsorg omsätter 80–90 miljarder. Det är bara en liten del av alla de resurser som används för den offentliga sektorns och välfärdens behov.

Läs mer

Caremas namnbyte28 Augusti 2013

Caremas namnbyte

Det är logiskt och naturligt att Carema byter namn. Man vill naturligtvis bli bedömd för sin verksamhet och kvalitén i den vård och omsorg man bedriver och inte av fördomsfulla och illsinniga häcklanden av namnet Carema.

Läs mer

Investeringar är bättre än aktieutdelning23 Augusti 2013

Investeringar är bättre än aktieutdelning

Förvirringen runt begreppet vinst är stor. Jag tycker ändå att det går framåt. När debatten om ”vinst i välfärden” startade på allvar för några år sedan beskrevs företagens vinster som det som hamnade i ägarnas fickor. Att en stor del av företagens vinst tillfaller staten i form av bolagsskatt, och att huvuddelen av vinsten efter skatt används till investeringar, rationaliseringar, fusioner och företagsrekonstruktioner, utveckling och många andra aktiviteter som är nödvändiga för att företag ska växa och utvecklas tycktes de flesta som deltog i debatten vara helt omedvetna om.

Läs mer

Från vinstförbud till förlustförbud.8 Juli 2013

Från vinstförbud till förlustförbud.

För mindre än ett år sedan var den stora debattfrågan om välfärdsföretag ska ha rätt att göra vinst eller inte. Motståndarna hävdade att de privata välfärdsföretagens vinster delas ut till ägarna, istället för att återinvesteras i verksamheten.

Läs mer

Vänsterns låtsasspel om vinst och jobb8 Maj 2013

Vänsterns låtsasspel om vinst och jobb

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt hävdar att ett vinstförbud inom välfärden skulle ge 20 000 nya arbetstillfällen i den offentliga sektorn. Tanken är att företagens vinster istället skulle stanna i kommunerna. Hela kampanjen bygger på en medveten förvanskning av verkligheten.

Läs mer

Om Centerns idéprogram11 Januari 2013

Om Centerns idéprogram

Som aktiv företrädare för ett annat parti har jag ingen anledning att lägga mig i eller delta i Centerpartiets debatt om sitt nya idéprogram. Som samhällsintresserad och anhängare av en öppen, fri debatt kan jag dock inte undgå att reagera över hur stora delar av media förmedlar och förvanskar det förslag till idéprogram som partiets programgrupp presenterade i december. Ärligt talat undrar jag om de journalister som formulerat de senaste veckornas skandalartiklar om "krisen i centerpartiet" har läst programförslaget, eller om de medvetet tolkar det så att det skapar de mest spektakulära rubrikerna.

Läs mer

Rättvisa löner?3 Juli 2012

Rättvisa löner?

Lärarnas Riksförbund presenterade nyligen statistik som visar att svenska lärare har låga löner i förhållande till lärare i andra jämförbara länder. I jämförelse med tyska kollegor tjänar svenska gymnasielärare i genomsnitt hela 23 000 kronor mindre per månad. Skillnaden mellan tyska och svenska grundskolelärare är cirka 17 000 kr per månad. Även i jämförelse med andra länder ligger svenska lärarlöner långt under.

Läs mer

Företagens vinster är smörjmedel i ekonomin26 Juni 2012

Företagens vinster är smörjmedel i ekonomin

Jag är för vinstdrivande företag i välfärden. Jag tror nämligen på marknadsekonomi. Företag i konkurrens på en marknad är nästan alltid det bästa sättet att organisera produktion av varor och tjänster – och välfärd är tjänsteproduktion.

Läs mer

Anmäl dig till nyhetsbrev
Namn
E-post
© Copyright 2014 Lars Elinderson | www.elinderson.moderat.se
Kontakta mig: lars.elinderson@moderat.se

Webbplatsens sidor: